Thomas started his career in the navy in 1979, training to be a naval engineer. During his extensive career he has served as Naval Engineer on a number of different units within the Swedish Navy. Thomas has also served as commanding officer of the seas trial for the HMS Smyge stealth naval vessel program. Thomas has undergone strategic military education at the US Naval War College and has since then served alternately within FMV and the Armed Forces Headquarters in various positions, such as CIO and Chief of Defense Logistics. Thomas’ most recent position was as chief of staff at FMV, a position he held since it was established on 1/1 2019. He retired from active duty as a naval officer on the 1st of August this year, when he also left FMV.

Thomas’ own words about working with Exensor: “After retiring from active duty in FM/FMV, I had a desire to work with a smaller company in the Defense and Security sector, preferably a company that has a high degree of innovation and drive, and where the decision-making is to the point and efficient. During my career I have noticed that a lot of such companies do not have the same resources as the large defense corporations. This limits their ability to navigate their way through contacts with authorities and therefore they do not always get the attention they deserve. The effect of this is that ultimately neither the FMV nor the Armed Forces get access to critical technology and systems in a timely manner, systems that could have a substantial impact on the increased operational capability of the armed forces. An increased operational capability is the main objective of most acquisition activities within the defense equipment sector. Facilitating solving these types of problems is of prime importance, and I am therefore looking forward to working with Exensor. Exensor develops highly qualified systems with capabilities that are in high demand within all branches of the Armed Forces.

Exensor is delighted to welcome Thomas Engevall in its expanding team. “Thomas Engevall background, expertise and network, acquired by serving in various senior positions in FMV and FM, significantly strengthens Exensor position in the Defense Sector. With a strong passion for Technology and its use to modernize the troops of tomorrow, Thomas is a perfect fit in Exensor ambition to cement, expand and grow our Market leading position within the field of UGS.”, says Marcus Rosenqvist, Bertin Exensor VP Sales & Marketing.


Bertin Exensor är stolta över att presentera en ny advisor, konteramiral Thomas Engevall

Thomas inledde sin karriär i marinen 1979 med utbildning till mariningenjör. Under karriären har han bland annat hunnit med att verka som förbandsingenjör på ett antal fartygsförband inom marinen, samt varit chef för provtursverksamheten med HMS Smyge. Thomas har även en utbildning från US Naval War College och har växelvis tjänstgjort inom FMV samt i olika befattningar på Försvarsmaktens Högkvarter. Bland dessa kan nämnas CIO och Försvarslogistikchef. Thomas senaste befattning var som chef för FMV´s ledningsstab vilken han innehaft sedan tjänsten i inrättades 1/1 2019. I augusti 2022 avslutade Thomas sin karriär som yrkesofficer.

Thomas egna ord om valet av Exensor: “Efter avslutad tjänstgöring inom FM/FMV hade jag en önskan att jobba med något mindre företag inom försvars- och säkerhetssektorn. Gärna ett bolag med hög grad av innovation och driv, och med korta beslutsvägar. Jag har noterat att få sådana bolag har samma resurser som de stora försvarskoncernerna vilket leder till svårigheter för dessa bolag att navigera sig fram i kontakterna med myndigheter och att de därför heller inte alltid kommer helt till sin rätt. Effekten av detta blir i slutänden att vare sig FMV eller Försvarsmakten i tillräckligt takt, eller över huvud taget, får tillgång till teknologi eller system som är nödvändiga för att höja den operativa förmågan. En höjd operativ förmåga är ju syftet med i princip all anskaffningsverksamhet av Försvarsmateriel. Att underlätta att lösa denna typ av problem känner jag är viktigt, varför det känns det bra att kunna arbeta tillsammans med Exensor. Exensor utvecklar kvalificerade system vars förmåga efterfrågas i alla försvarsgrenar och stridskrafter. Jag ser verkligen fram emot vårt samarbete.