On December 2021, FMV ─ the Swedish Defence Materiel Administration ─ once again awarded Exensor Technology a major contract for the supply of the Flexnet Unattended Ground Sensor (UGS) capability. Following the major order received in June for the Swedish National Security Forces – this second order is dedicated to several units within the Swedish Armed Forces. Under the terms of this contract worth over 10M€, a significant number of UGS systems will be delivered over the 2022-2024 time frame.

A soldier deploys intelligent motion detection cameras Scout Mk3 through Flexnet handheld tablet

Last Summer, Exensor Technology was selected by FMV for the supply of UGS systems to the Swedish National Security Forces. The new agreement signed in December 2021 further strengthens the strategic partnership and reinforces Exensor’s leading position in the field of UGS.

As part of the new order, Exensor will provide dedicated and tailored UGS systems to a number of units within the Swedish Armed Forces. Each system comprises a portfolio of passive seismic-acoustic and infrared sensors, as well as intelligent motion cameras for the detection, classification and identification of any potential threat on the ground. Systems will be extended to include additional capabilities such as mast mounted cameras, tactical radars and long-range surveillance cameras, as well as maintenance and supply of spare parts.

Flexnet is a force multiplier offering a compact and lightweight footprint for easy transportation and concealment, allowing rapid deployment in remote areas of interests. The system provides early, real-time warning, as well as an increased situational awareness to facilitate decision-making.

Initially developed for self-protection of military forces deployed on operations, Flexnet is now entirely customizable and can be used for various applications, ranging from section level force protection to tactical surveillance of fixed installations.

Yet another important milestone for Exensor, this new contract confirms once again the strategic decision of FMV and FM to implement the use of UGS widespread within the Swedish Armed Forces.


Exensor Technology tilldelas order för ytterligare Flexnet marksensorsystem (UGS) till Svenska Armén

I december 2021 tilldelade FMV ─ Försvarets materielverk ─ återigen Exensor Technology ett större kontrakt för leverans av Taktiska Modulära Marksensor sytem (TMM). Efter den större ordern av TMM för Hemvärnet i juni i år – är den nya ordern tillägnad flera förband i Försvarsmakten. Beställningen är på över 100 miljoner kronor och innebär att ett betydande antal TMM-system kommer att levereras i perioden 2022-2024.

Soldat konfigurerar Scout Mk3 kameran som ingår i TMM systemet

I somras erhöll Exensor Technology en större order av FMV för leverans av TMM-system till Hemvärnet. Det nya avtalet, som undertecknades i december 2021, stärker det strategiska partnerskapet med FMV/FM och Exensors ledande position inom marksensorområdet.

Som en del av den nya ordern kommer Exensor att tillhandahålla skräddarsydda TMM-system till flertalet förband inom Försvarsmakten. Varje system innehåller en kombination av passiva seismisk-akustiska, infraröda sensorer samt intelligenta rörelsekameror för detektering, klassificering och identifiering av potentiella hot på marken. Systemen kommer att utökas till att omfatta ytterligare funktioner så som mastburna kameror, taktisk radar och övervakningskameror med lång räckvidd, samt underhåll och leverans av reservdelar.

Flexnet (TMM) är en Force Multiplier som erbjuder ett kompakt och lätt system för enkel transport och maskering, vilket möjliggör snabb gruppering i avlägsna områden av intresse. Systemet ger förvarning i realtid och en förbättrad lägesbild för att underlätta beslutsfattande.

Flexnet (TMM), utvecklades ursprungligen för skydd av militära förband vid insats, men är nu helt anpassningsbart och kan användas för olika applikationer, allt från förbandsskydd på  grupp nivå till taktisk övervakning av fasta installationer.

Det nya kontraktet är en viktig milstolpe för Exensor och bekräftar återigen FMVs och FMs strategiska inriktning att implementera TMM inom ett större antal förband i Försvarsmakten.